مهاجرت به قبرس جنوبی

مهاجرت به قبرس جنوبی

مجوز اقامت دائم در قبرس (PRP) سیاست اقتصادی قبرس جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در اولویت قرار داده است. مطابق با این هدف ، دولت قبرس طرحی را ایجاد کرده است که به اتباع خارجی اجازه می دهد در اقتصاد قبرس سرمایه گذاری کرده و با این کار مجوز اقامت دائم (PRP) – که …

مهاجرت به قبرس جنوبی ادامه »